Інститут економіки та менеджменту
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

- Кафедра прикладної економіки

Кафедра прикладної економіки

Загальна інформація

Нинішня кафедра «Економіка підприємства» є правонаступником кафедри «Економіка і організація нафтової та хімічної промисловості», яка започаткувала свою діяльність у 1946 році на нафтовому факультеті тодішнього Львівського політехнічного інституту. Її очолював професор, доктор економічних наук Бородкін В.Й.

Івано-Франківський період функціонування кафедри розпочався у 1963 році, коли був створений філіал Львівського політехнічного інституту. Випускник цієї кафедри Лесюк О.І. став завідувачем, організатором підготовки економістів-нафтовиків. Необхідно відзначити, що Лесюк О.I. – кандидат економічних наук, професор кафедри, заслужений працівник народної освіти України, впродовж майже 17 років був завідувачем. Він багато зробив для розширення зв’язків кафедри з провідними економічними кафедрами інших ВНЗ (зокрема нафтових), з його ініціативи у 1972 р. була відкрита аспірантура.

З 1980 до 1985 року кафедру очолював к.е.н., доцент Постнов Е.А., який зробив значний вклад у підбір та формування кадрів кафедри, посилення практичної підготовки студентів-економістів. З 1985 року кафедру очолює професор, доктор економічних наук, заслужений працівник освіти України Данилюк М.О. Характерною ознакою цього періоду є те, що кафедра набула зрілості, стала провідною у нинішньому Інституті економіки та управління у нафтогазовому комплексі.

За роки існування кафедра підготувала понад 5000 фахівців для підприємств нафтогазового комплексу та інших галузей. Високий фаховий рівень підготовки забезпечував науково-педагогічний потенціал кафедри, його старше покоління: професор Розенфельд В.М., професор Лесюк О.І., доценти Постнов Е.А., Карпов Ю.О., Таранов Ю.І., Орлова В.К., старші викладачі Білуріна О.Ф., Устенко Г.І. У 70-90 роки активно включилися у навчальний процес підготовки інженерів-економістів доценти Білошевич Є.М., Данилюк М.О., Никифорук В.Д., Федишин М.Д., Устенко А.О., Петренко В.П., Орищин Т.М. Кафедра забезпечує цикл економічних дисциплін для технічних нафтогазових спеціальностей. З цими спеціальностями плідно працюють викладачі кафедри, доценти Метошоп І.М., Андрійчук І.В., Кузьмин В.М., та асистент Ящеріцина Н.І. яка викладає дисципліну "Організація і планування виробничо-комерціної діяльності" англійською мовою.

У теперішньому складі кафедри працюють: 2 доктори економічних наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів, 2 асистенти, навчається 4 аспіранти.

Кафедра «Економіка підприємства» Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі є випусковою кафедрою. Вона здійснює підготовку і випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства»(з 2016 року за спеціальністю “Економіка”). Викладачі кафедри активно співпрацюють з Інститутом післядипломної освіти, забезпечуючи , головним чином, для працівників нафтогазового комплексу здобуття другої вищої економічної освіти або підвищення кваліфікації. На кафедрі відкрита аспірантура та докторантура, проводиться підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Студенти спеціальності 051 "Економіка" мають унікальну можливість безоплатно навчатися і отримати диплом магістра європейського зразка у Краківській гірничо-металургійній академії ім. С.Сташиця (Польща) та в ІФНТУНГ, навчаючись на стаціонарній формі.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 7
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix