Інститут економіки та менеджменту
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Співпраця

Концептуальні напрями співпраці з Інститутом економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІнЕУ ІФНТУНГ): english version

1.        Реалізація заходів підтримки підприємництва на місцевому та регіональному рівнях.

2.        Забезпечення стажування студентів ІнЕУ ІФНТУНГ, а також їх бізнес-підготовка шляхом організації та проведення навчальних семінарів, тренінгів з актуальних питань ведення бізнесу.  

3.        Розробка і впровадження програм та проектів (в тому числі міжнародних), націлених в основному на сприяння інноваційного розвитку, молодіжного підприємництва, соціально орієнтованого та венчурного бізнесу.

4.        Організація та участь в міжнародних та всеукраїнських наукового-практичних конференціях, семінарах, форумах та інших заходах наукового характеру.

5.        Організація заходів з підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету, представників бізнесових та владних структур.

6.        Кластеризація консалтингових послуг в регіоні шляхом об’єднання потенціалу і зусиль науки, освіти, влади, бізнесу, суб’єктів інфраструктури підтримки підприємництва та “громадського” сектора економіки області.

7.        Науковий консалтинг у напрямах: 

-         економіко-управлінські основи розвитку складних систем на основі інтелектуально-інноваційних трансформацій їх складових;

-         менеджмент та адміністрування соціально-економічних систем на мікро- та мезо- рівнях;

-         бренд-менеджмент, розробка систем маркетингу для бізнес-процесів;

-         організаційно-економічний механізм функціонування господарюючих суб’єктів та підвищення ефективності їх діяльності;

-         забезпечення економічної стійкості та безпеки підприємств за рахунок оптимізації використання ресурсів;

-          організація праці і виробництва суб’єктів господарювання під впливом прогресивно-структурних змін економіки;

-          фінансовий механізм та контролінг діяльності господарюючих суб’єктів;

-          бухгалтерський облік і звітність, податкова система в Україні: стан та перспективи розвитку;

-         економічна оцінка активів і бізнесу, організація та проведення економічної експертизи;

-          економічна діагностика та формування бізнес-моделі підприємства; 

розробка регіональнихта муніципальних цільових програм, стратегій соціально-економічного розвитку місцевих громад.

Адреса інституту
76019, Україна,
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 7
Телефони
(0342) 72-71-02
(03422) 4-50-98

Зроблено в Devtrix

Сайт розроблено компанією Девтрікс

Created by Devtrix